Arrangementer

Generalforsamling Tirsdag d. 14. Marts 2023

Foreningen Gørløse Forsamlingshusindkalder til ordinær GeneralforsamlingTirsdag d. 14.marts 2023 kl. 19.00

Dagsorden

Punkt 1. Valg Af Dirigent og Referent

Punkt 2.Formandens beretning

Punkt 3.Kassereren fremlægger Regnskab

Punkt 4.Indkommende forslag. Skal være formanden i hænde senest 8 dage før.Bestyrelsen ønsker Vedtægtsændringer:Bestyrelsen ønsker at ændre det maksimale antal medlemmer fra 7 til 10 medlemmer.

Punkt 5.Valg af a) bestyrelsesmedlemmer:Jan Vinten – genopstillerKarina Lindvall – GenopstillerPernille Petersen – GenopstillerLedig bestyrelsesplads ønskes udfyldt.b) En første og anden suppleant til bestyrelsenc) En revisorer og suppleant

Punkt 6Fastsættelse af kontingent for kalenderåret 2024

Punkt 7Eventuelt. Herunder kan intet vedtages

Støt op om dit forsamlingshus, hvis du ikke er medlem så bliv det, det koster kun 100.00 kr./pr person for et helt år.Medlemskab kan tegnes/fornyes ved generalforsamlingen, ved indbetaling på reg nr 5064 konto nr 1616169 eller via mobilpay 140220For at være stemmeberettiget skal man være medlem af foreningen.

Mvh. bestyrelsen.

Banko 4. Maj 2023