Arrangementer

Foreningen Gørløse Forsamlingshus indkalder til ordinær Generalforsamling

Torsdag d. 29. februar 2024 kl. 19.00

Dagsorden

Punkt 1.

Valg Af Dirigent og Referent

Punkt 2.

Formandens beretning

Punkt 3.

Kassereren fremlægger Regnskab

Punkt 4.

Indkommende forslag. Skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Bestyrelsen ønsker at ændre §5, c), fra 2 til 1 revisor.

Punkt 5.

Valg af

  1. a) bestyrelsesmedlemmer:

Danni Thomsen – genopstiller

Kimie Pedersen – genopstiller

Lena Ponsel – genopstiller

Ledig bestyrelsesplads ønskes udfyldt, da Jan Vinten ønsker at træde ud af bestyrelsen.

  1. b) En første og anden suppleant til bestyrelsen
  2. c) En revisorer
  3. d) En revisorsuppleant

Punkt 6

Fastsættelse af kontingent for kalenderåret 2025

Punkt 7

Eventuelt. Herunder kan intet vedtages

Støt op om dit forsamlingshus, hvis du ikke er medlem så bliv det, det koster kun 50.00 kr./pr person for et helt år og giver nu også medlemskab til Banko i Gørløse forsamlingshus.

Medlemskab skal som noget nyt bestilles via vores hjemmeside gørløseforsamlingshus.dk og det fysiske kort udleveres i forsamlingshuset til banko eller til generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget skal man være medlem af foreningen.

Mvh. bestyrelsen.

Første Torsdag i hver måned (Sommerferie Juli og August)