Ordensregler

Ved leje af Gørløse Forsamlingshus – Følgende skal overholdes:

 • Der må ikke anvendes andre lokaler end det / de lokaler, som fremgår af lejeaftalen. Hvis det udlejede benyttes til andet, eller af andre, end den lejeaftalen er indgået med, forbeholder udlejer sig ret til omgående, at ophæve aftalen og lejer / bruger er herefter pligtig til omgående, at forlade Forsamlingshuset!
 • Overnatning i forsamlinghuset er IKKE TILLADT iflg. myndighederne
 • Der må kun spilles musik for lukkede døre og vinduer (TAG VENLIGS HENSYN TIL NABOERNE)
 • Kl. 22 og indtil arrangementets ophør, SKAL samtlige døre og vinduer holdes lukket.
 • Stole & borde MÅ IKKE tages ud af huset
 • Der må IKKE sømmes, skrues eller sættes stifter, eller tape i lofter og vægge.
  (Ved overskridelse, vil reparation/nedtagning af af tape mm. blive fratrukket depositum)
 • Efter Festen / arrangementet:
 • Baren rengøres og vaskes ned.

Køkken:

 • Bordene tørres af, ovne, køleskabe og komfur rengøres.
 • Brug af køkkenmaskiner, herunder opvaskemaskinen SKAL ske efter opsatte brugsanvisninger og alle maskiner rengøres efter brug.
 • HUSK at rense filter i opvaskemaskinen.
 • Gulvet fejes/støvsuges og vaskes KUN med vand.

Toiletter: 

 • Rengøres og skraldespande tømmes.

Generelt:

 • Bordene tørres af – også undersiden, borde og stole stilles tilbage som de stod ved lejemålets begyndelse.
 • Alt bestik og service skal rengøres, aftørres, og stilles på plads som det blev modtaget.
 • Der må KUN stilles 2 affaldssække, INGEN DÅSER  I AFFALDSCONTAINEREN, resten SKAL medtages.
 • HUSK AT SLUKKE LYSET, LÅSE DØRE OG LUKKE VINDUERNE,  når huset forlades
 • Ødelagte ting eller genstande erstattes efter liste der godkendes af lejer ved booking af huset. Den kan ligeledes læses her på hjemmesiden.
 • Oprydning/rengøring skal ske inden udløb af lejemålet. Ved mangelfuld oprydning/rengøring, vil udgiften til dette blive fratrukket depositum og ekstra regning kan blive tilsendt.
 • Det er udelukkende bestyrelsen der tager stilling til om aflevering af lokalerne er godkendt og om der evt. skal trækkes i depositum ved ekstra rengøring.
 • Lokalerne afleveres i samme stand som da man modtog dem.
 • Vi forbeholder os ret til at tilbageholde ethvert depositum indtil lokalerne er gennemgået og evt. ekstra regnskab gjort op.
 • Udenoms arealerne rundt om forsamlingshuset skal være ryddelig og tjekket for evt. affald og cigaret skodder. (VENLIGST TAG HENSYN TIL NABOER)
 • Hvis foreningen i ugen efter arrangementet modtager naboklager p.g.a. støj eller anden gene i forbindelse med afholdelse af arrangementet, forbeholder vi os ret til at trække lejer 1000 kr. fra depositum.
 • Der må IKKE affyres fyrværkeri i eller omkring forsamlingshuset ej heller brændes bål! Vi gør venligst opmærksom på at vores ene nabo har stråtag.
 • Nøglen afhentes af kontraktunderskriveren og forpligtiger sig til, at være til stede under hele arrangementet.

Ved ungdomsfester gør følgende sig yderligere gældende:

 • Der SKAL være 4 voksne (Over 30 år) til stede under hele arrangementet. De forpligter sig til, at arrangementet forløber efter ordensreglerne, samt udenoms arealerne er under opsyn.
 • Det forventes at gæsterne forlader huset i god ro og orden når de evt. skal med bus eller tog.